Преглед на файлове

bump sw cache version

master
Milan Pässler преди 9 месеца
родител
ревизия
e9253d383a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      sw.js

+ 1
- 1
sw.js Целия файл

@@ -1,6 +1,6 @@
'use strict';

const CACHE = 'cache-v51';
const CACHE = 'cache-v52';

let preCache = [
'./',

Loading…
Отказ
Запис